Học phí ở Ireland

Học phí khá là đa dạng và phụ thuộc vào trường bạn học và chương trình bạn chọn. Những con số bên dưới cung cấp cho bạn một hướng dẫn chung về chi tiêu ở đây.

Học phí đại học cho năm học 2010-2011 với đối tượng sinh viên không thuộc khối EU ở các tổ chức giáo dục bậc Đại học như sau:

Học phí trung bình cho các khóa học: (khóa học 3-4 năm)

Các ngành Y khoa

€31,000 - €45,000

Kỹ sư

€9,100 - €20,300

Khoa học & Công nghệ

€9,100 - €16,500

Nghệ thuật & Khoa học xã hội & Nhân văn

€9,100 - €15,500

Thương mại

€9,000 - €15,500

 


Học phí Sau Đại học (thạc sỹ) năm học 2010-2011 với đối tượng sinh viên không thuộc khối EU ở các tổ chức giáo dục bậc Đại học như sau:

 

Học phí trung bình cho các khóa học (sau đại học): (thường kéo dài từ 1 đến 1.5 năm đối với bằng Thạc sỹ và 2 đến 2.5 năm với bằng Tiến sỹ)

Các ngành Y khoa

€12,035- €37,000

Kỹ sư

€9,150 - €18,000

Khoa học & Công nghệ

€9,150 - €18,000

Nghệ thuật & Khoa học xã hội và Nhân văn

€9,150 - €18,000

Thương mại

€9,150 - €18,800

 


Lưu ý: Các trường đối tác của Smartcom thường có mức học phí tương đối thấp, một số trường thấp hơn mức học phí liệt kê dưới đây. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về mức chi phí cụ thể cho năm học 2013/2014.
Vui lòng liên hệ Smartcom để biết thông tin chi tiết về học phí của các trường đối tác Ireland. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm theo học các trường này vì họ luôn là nhưng đối tác tin cậy của chúng tôi, cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng cao với mức học phí khá thấp.

Học viện công nghệ Dundalk

Học phí hệ Đại học đối với sinh viên Việt Nam: 8,150 – 9,150 Euro/năm (bao gồm chi phí ở ký túc xá của trường).

Học viện công nghệ Athlone 

Học phí hệ Đại học đối với sinh viên Việt Nam: 8.000 Euro/năm

Học phí hệ Thạc sỹ đối với sinh viên Việt Nam: 10.000 Euro/năm

Học viện công nghệ Tralee

Học phí hệ Đại học đối với sinh viên Việt Nam: 10.000 Euro/năm

Học viện công nghệ Waterford

Học phí hệ Đại học cho sinh viên Việt Nam: 9.000 Euro/năm.

Bạn sẽ được giảm 25% học phí nếu có kết quả tốt trong kỳ thi IELTS (ít nhất là 6.5 và không có kỹ năng nào dưới 6.0)

Trường Đại học Dublin (cho những ứng viên tự nộp đơn- không có học bổng)

Học phí hệ Đại học cho sinh viên Việt Nam: 15.000- 20.000 Euro/năm. Học bổng hệ Đại học từ quỹ IDEAS và quỹ hỗ trợ Ireland bao gồm học phí, chi phí ăn ở và sinh hoạt. Vui lòng liên hệ Smartcom để biết thêm chi tiết.

Chú ý: 1 Euro = $ 1.30 (theo tỷ giá hiện hành)

 

Giao thông và đi lại ở Ireland
Ireland là một đất nước rất dễ dàng và tiện lợi cho việc đi lại. Bên cạnh đi bộ thi sinh viên du học Ireland cũng có thể đi lại bằng các phương tiện công cộng ngày càng phát triển tại đây:
Cuộc sống sinh viên tại Ireland
Việc lựa chọn học cái gì là một việc vô cùng khó khăn. Tuy vậy đôi khi việc quyết định ta sẽ đi đến đâu để thực hiện công việc này còn khó khăn hơn rất nhiều…