Học bổng lên tới 100% học phí từ trường Đại học Soongsil

Trường Đại học Soongsil luôn mang tới những cơ hội nhận học bổng giá trị khác nhau dành cho sinh viên của mình. Đặc biệt trong đó, các bạn sẽ có cơ hội nhận học bổng lên tới 100% học phí ngay từ học kỳ đầu tiên theo học tại trường

Học bổng du học Hàn Quốc trường Đại học Soongsil
Học bổng du học Hàn Quốc trường Đại học Soongsil

1/ Học bổng sinh viên mới

Các loại học bổng Tiêu chí Giá trị học bổng
Học bổng đầu vào A (Xuất sắc ngôn ngữ 1) TOPIK 5 trở lên Miễn 100% học phí
TOPIK 4 Miễn 70% học phí
TOPIK 3 hoặc tiếng Anh tương đương Miễn 50% học phí
Bài kiểm tra tiếng Hàn của trường Soongsil đạt mức 4 Miễn phí 30% học phí
Học bổng đầu vào B (Xuất sắc ngôn ngữ 2) Sinh viên học 4 học kỳ tiếng Hàn trở lên tại trung tâm tiếng của trường có kết quả học tập xuất sắc Miễn 60% học phí
Sinh viên học 1 kỳ học tiếng Hàn trở lên tại trung tâm tiếng của trường Miễn phí nhập học
Học bổng đầu vào C (Đa dạng các quốc gia) Sinh viên đến từ các quốc gia hiếm tại trường Miễn 1 phần học phí tùy từng trường hợp

Lưu ý: Học bổng sinh viên mới chỉ áp dụng đối với học kỳ đầu tiên (Học kỳ I).

2/ Học bổng sinh viên của trường

– Đối tượng xét học bổng: Sinh viên đã hoàn thành tối thiểu 12 tín chỉ từ học kỳ trước

– Điều kiện xét học bổng: Điểm trung bình các môn (GPA) ở mức xuất sắc.

– Giá trị học bổng: Miễn từ 35% – 100% học phí.

– Thời gian xét học bổng: Từ học kỳ II trở đi.

Lưu ý:

– Học bổng phụ thuộc và thay đổi tùy theo chính sách của trường.

– Sinh viên chỉ nhận 1 loại học bổng duy nhất. Tuy nhiên, học bổng đầu vào B được miễn phí nhập học có thể kết hợp với những học bổng khác.

Như vậy có thể thấy, một sinh viên xuất sắc và nỗ lực hết mình trong quá trình học tập tại trường Đại học Soongsil có thể nhận được học bổng tới 8 kỳ liên tiếp (đối với sinh viên chính thức) và 4 kỳ liên tiếp (đối với sinh viên chuyển tiếp). Đây là một sự hỗ trợ rất lớn từ phía nhà trường.

Như đã nói chương trình học bổng có thể thay đổi tùy thuộc vào chính sách của nhà trường do vậy các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội nhận được những học bổng có giá trị lớn nhất ngay từ lúc này.